#

De bij ons beoefende disciplines

  • Jachtparcours

    Bij deze discipline is niet vooraf vastgelegd hoe een parcours wordt opgebouwd. De fantasie van de parcoursbouwer kent hier geen grenzen. Bij het kleiduivenparcoursschieten wordt gebruik gemaakt van alle mogelijke kleiduivenwerpmachines op alle mogelijke posten, hoeken, afstanden en manieren. Zo kennen we daar hoge torens, inkomende en afgaande duiven, dwars vliegende duiven, "hazen", "rabbits", "snippen" enzovoorts.

  • Trap

    Automatic Trap wordt geschoten op een baan zoals die voor Trap wordt gebruikt, met dien verstande dat de duiven slechts door één machine geworpen worden. Deze machine staat echter niet vast, zodat de schutter vooraf niet weet in welke richting de duif zal vliegen.